Niebezpieczne związki

formy i treści

Cykl plakatów ilustrujących wpływ
typografii na treść przekazu.

Zrealizowano w Pracowni liternictwa
i typografii ASP Katowice

3x B1

2010