piktogramy

oddziałów szpitalnych poszczególnych specjalności:

gastrologia
kardiologia
okulistyka
chirurgia
onkologia
laryngologia
pulmonologia
urologia
ortopedia
psychiatria

zrealizowane w ramach przedmiotu
Podstawy projektowania informacji wizualnej
w ASP Katowice

2009/10