Rewolucje 1968


Projekt książki będącej po części katalogiem do wystawy Rewolucje 1968 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), po części zaś zbiorem tekstów na temat zjawiska rewolucji lat sześćdziesiątych.

Treść publikacji stanowi kilka głównych rozdziałów oryginalnej książki wydanej nakładem Zachęty i Agory S.A. Cechuje ją bardzo skomplikowana struktura, wielopłaszczyznowe podziały i rozmaitość wykorzystanych materiałów (tak tekstów, jak i ilustracji). Wyzwaniem projektowym było podanie ich w sposób wierny i zróżnicowany, a jednocześnie przystępny dla odbiorcy.

Więcej szczegółów na temat procesu projektowego znaleźć można w dokumentacji (pdf).

Zrealizowano w Pracowni Liternictwa i Typografii
ASP w Katowicach

Format 14x20cm.
375 stron.

2011