Tak się umiera

cykl alternatywnych ilustracji do artykułu popularnonaukowego przedstawiających śmierć na siedem sposobów:

Zatrucie cyjankiem potasu
Zasypanie przez lawinę
Odwodnienie
Udar słoneczny
Upadek z wysokości
Utonięcie
Zamarznięcie

2008